De partner in de zorg

Let's Go!

Voor zorgorganisaties

GoZorg is een allround partner en ondersteunt zorginstellingen bij het leveren van de juiste kwalitatieve zorg. Daarnaast bieden wij oplossingen voor personeelstekort. Wij bieden de volgende diensten aan: uitzenden, detachering en werving & selectie.

Voor zorgprofessionals (ZZP)

GoZorg is een transparante bemiddelingsbureau in de zorg. Wij leveren graag kwalitatieve zorg en richten ons daarom op een duurzame samenwerking. Ons uitgangspunt is om de juiste professionals op de juiste plek te krijgen!

Onze diensten

Uitzenden

 
✓ Ad-hoc diensten opvullen.
✓ Mogelijkheid tot snel
    op- en afschalen.
✓ Geen risico bij ziekte.
✓ Selectie op basis van een
    professionele profielschets.
✓ 24/7 bereikbaar.
  

Detachering

 
✓ Zekerheid voor een
    langere periode.
✓ Ideaal voor projecten.
✓ Geen risico bij ziekte.
✓ Selectie op basis van een
    professionele profielschets.
✓ 24/7 bereikbaar.
  

Werving & Selectie


✓ Ervaren recruiters.
✓ Geen succes = geen betaling.
✓ Transparant in communicatie.
✓ Ervaren binnen de Zorg & Welzijn
    en het Sociale Domein.
✓ Selectie op basis van een
    professionele profielschets.
    

Samen tillen wij de zorg naar een hoger niveau!

Werkgebieden

De jeugdzorg vraagt om veel begeleiding en begrip voor de leeftijd, problematiek en levensfase waarin de jeugdigen verkeren. Het is van belang dat zorgprofessionals stevig in hun schoenen staan. Een goede samenwerking met de jeugdige, het gezin en het netwerk is fundamenteel binnen de jeugdzorg.

Onze jeugd- en gezinsprofessionals zijn SKJ geregistreerd en hebben ervaring met diverse doelgroepen en groepsverbanden binnen de jeugdzorg. Bijvoorbeeld: open- en gesloten woongroepen, crisisgroepen, gezinshuizen en ambulante begeleiding.

De gehandicaptenzorg vraagt om begrip voor de leeftijd, problematiek en levensfase waarin de cliënten verkeren. Kennis van agressiepreventie is van essentieel belang, zodat de zorgprofessional gedrag kan herkennen en hierin kan meebewegen.

De zorgprofessionals van GoZorg zijn ervaren binnen de gehandicaptenzorg. Onze zorgprofessionals verlenen ADL-assistentie en weten een tillift te bedienen.

Het bieden van de juiste verzorging aan mensen in de laatste fase van hun leven vraagt om zorgprofessionals met een hart voor deze specifieke doelgroep. Het hebben van begrip en geduld is fundamenteel binnen de ouderenzorg.

Bij GoZorg zijn er diverse helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam met veel ervaring binnen de ouderenzorg. Onze zorgprofessionals verlenen uiteraard ook ADL-assistentie.

Verslavingszorg & Maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk wordt verleend aan een brede doelgroep. Een probleem of hulpvraag kan iedereen namelijk overkomen.

Onze zorgprofessionals zijn breed inzetbaar binnen de maatschappelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld: verslavingszorg, dak- en thuislozenopvang, crisisopvang, beschermd wonen, begeleid wonen, beschut wonen, schuldsanering en gezinsondersteuning.

GGZ
Psychische problematiek van cliënten binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn niet van de ene op de andere dag verholpen. Geduld bij de omgang met cliënten en kennis van psychische problematieken is fundamenteel binnen de GGZ.

De zorgprofessionals van GoZorg zijn ervaren binnen de GGZ. Onze zorgprofessionals hebben kennis van psychiatrische ziektebeelden en psychosociale problematiek.

GoZorg is zich ervan bewust dat speciaal onderwijs een aparte en bijzonder vorm van onderwijs is. Naast het hebben van theoretische kennis en praktijkervaring is het voor een docent(e) ook van belang om over uitgebreide pedagogische competenties te beschikken.

GoZorg werkt daarom met zowel docenten als ervaren pedagogisch medewerkers die ruime ervaring hebben binnen het speciaal onderwijs. Wij bieden ondersteuning aan scholen binnen SBO, SO, VSO en praktijkonderwijs. GoZorg helpt ook bij het oplossen van vraagstukken binnen het reguliere onderwijs.

Beveiliging in de zorg is een belangrijk aspect. Zowel de veiligheid van de cliënten als de veiligheid van de medewerkers dienen gewaarborgd te worden.

Onze ervaren zorgbeveiligers hebben een zorgachtergrond en staan stevig in hun schoenen. Tevens zijn onze zorgbeveiligers ook inzetbaar als toezichthouders. Dit kan zowel overdag als ’s nachts (nachtdienst / waakdienst).