WTZA ZZP

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden met als doel om de transparantie en verantwoording in de zorgsector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.

Op deze pagina hebben wij kort en krachtig uitgeschreven wat de Wtza inhoudt en welke zzp’er zich wel of niet moet melden bij het CIBG. Het Ministerie heeft een website met veel informatie over de Wtza:  www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Werkzaam als zzp'er in de zorg voor 1-1-2022?

Ben je voor 1 januari 2022 gestart als zzp’er in de zorg en sta je momenteel in het register? Dan hoef jij je niet te melden! Controleer via de volgende link of je in het register staat: zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl

Sta jij nog niet in het zorgaanbiedersportaal? Dan ben je verplicht om je nog vóór 1 juli 2022 te melden. Meld je je niet, of meld je je te laat dan kun je een boete krijgen.

Gestart als zzp'er in de zorg op of na 1-1-2022

De zzp’ers in de zorg die gestart zijn op of na 1-1-2022 staan niet in het register. Zij moeten zich eerst melden bij het CIBG. Meld je bij het CIBG via de volgende link: toetredingzorgaanbieders.nl/melden

Je hebt hiervoor een eHerkenning nodig. Heb je dit niet? Vraag het dan aan bij één van de volgende leveranciers: eherkenning.nl/nl/leveranciersoverzicht

Wie moet zich melden en wie niet?

Heb jij een SBI code beginnend met 86, 87 of 88? Dan vallen jouw activiteiten onder de zorg- en welzijnssector. Binnen de SBI codes die starten met 86, 87 en 88 zijn er een aantal codes die niet op de Wtza van toepassing zijn.

Sta jij ingeschreven met een SBI code die niet begint met 86, 87 of 88? Of sta jij ingeschreven met alleen één van de onderstaande SBI codes. Dan hoef jij je niet te melden bij het CIBG. 
86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.9 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99.2 Maatschappelijk werk
88.99.3 Lokaal welzijnswerk
88.99.9 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Mocht je inhoudelijk werk verrichten wat wel onder een SBI code valt die onder het toezicht staat dan adviseren wij om je SBI code aan te passen bij de KvK.